Klachtenformulier

 

Wel.kom gaat elke dag voor de allerbeste kwaliteit. Helaas kan er wel eens iets misgaan. En hoewel fouten niet altijd te voorkomen zijn, is dit vervelend voor alle betrokkenen. Door uw klachten te melden kunnen we eraan werken om de dienstverlening in de toekomst te verbeteren.

 

Gebruik dit formulier om uw klacht kenbaar te maken.

 

Uw gegevens

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:*

Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk om uw klacht te kunnen behandelen


 

Wat is uw klacht (omschrijving van de klacht):
Wanneer vond het plaats (datum):
Wie was/waren er bij betrokken (namen opgeven):
Welke oplossing stelt u voor:
Hoe wilt u over deze klacht benaderd worden:
Datum: