Wie zijn wij?

Vijf Roermond is sinds januari 2022 actief voor zorg en ondersteuning in de gemeente Roermond. Vijf is opgericht door vier organisaties die al langere tijd in Limburg actief zijn: De Zorggroep, PSW, Vincent van Gogh en Wel.kom. Vijf biedt inwoners van Roermond (18 jaar en ouder) hulp en ondersteuning. In iedere buurt biedt Vijf, samen met inwoners, een divers palet van buurtactiviteiten en voorzieningen. Alle inwoners zijn welkom. Er worden allerlei verschillende activiteiten georganiseerd, zoals: sport- en bewegen, inloop- en ontmoeting, online workshops en klussen in de buurt. Iedereen kan in zijn eigen buurt terecht bij een buurtvoorziening van waaruit ook buitenactiviteiten ondernomen worden. Er is voor ieder wat wils en een op maat programma. 

Onze coaches helpen inwoners bij het vinden van activiteiten die aansluiten bij de interesses, talenten, vraag en situatie.

Wel.kom is een partner van Vijf en deze dienstverlening wordt door Vijf uitgevoerd binnen Roermond. Inwoners die ondersteuning nodig hebben kunnen zich aanmelden via www.vijf.nu.

Wat doen wij?

Initiatieven die worden uitgevoerd door Vijf zijn:

  • Talentontwikkeling volwassenen: o.a. taaleducatie, digitale vaardigheden, hobbylessen en fietslessen
  • Maatje op Maat: praktische ondersteuning door vrijwilligers/maatjes, o.a. bel-, bezoek-, klus-, auto-, administratie- en belastingmaatjes.
  • Dementievrijwilligers: ondersteuning aan inwoners met dementie en hun mantelzorger(s)
  • Actief Roermond (vrijwilligerscentrale): het aanspreekpunt voor vrijwilligerswerk in de gemeente Roermond
  • Buurt(opbouw)werk