Premie PAWW-bijdrage

Medewerkers
05-11-2018

Met het artikel van 2 februari hebben we jullie geïnformeerd over de stichting PAWW. Deze stichting is dit jaar in het leven geroepen om de reparatie van de versobering van de WW en de loongerelateerde WGA tot stand te brengen.

 

De Private Aanvulling WW (PAWW) is bedoeld voor werknemers die vanaf 1 maart 2018 werkloos raken en dat na twee jaar nog steeds zijn, of die eerder al een onvolledige opbouw blijken te hebben. De PAWW repareert ook de versobering van  de loongerelateerde WGA.

Per 1 maart houdt de werkgever de premie in op het salaris. Dat is een percentage van je salaris. In 2018 gaat dat om 0,20%.

 

We hebben nu bericht ontvangen van de Stichting PAWW over de bijdrage voor 2019.

De bijdrage voor 2019 is vastgesteld op 0,3% van het brutoloon.

 

Voor verdere informatie over de stichting PAWW, zie de website spaww.nl.

 

 

Geert van den Goor

Personeels-salarisadministratie / Rapportages

M  06 52 56 28 34