Mondkapjesplicht

Roermond
09-10-2020

In het verlengde van het landelijke dringende advies voor het dragen van mondkapjes in publiek toegankelijke binnenruimtes stellen we binnen Wel.kom een mondkapjesplicht in op al onze locaties. Deze verplichting geldt voor alle medewerkers, bezoekers, klanten, deelnemers vanaf 13 jaar die in de gebouwen aanwezig zijn. Zodra de persoon op een vaste plaats plaatsneemt mag het mondkapje afgezet worden. Indien deze zich weer door het gebouw verplaatst, dan moet het mondkapje weer gedragen worden.

 

We hebben hiervoor gekozen omdat we merken dat onze gebouwen gezien onze activiteiten relatief veel inloop hebben en dus als publiek toegankelijke ruimte gezien kunnen worden. We achten het niet wenselijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende personen in het gebouw en hebben dus gekozen voor één lijn voor iedereen die het gebouw betreedt. Ook hebben we bewust gekozen om het mondkapje te verplichten en niet slechts (dringend) te adviseren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Thijs Knoeff

Wel.kom

Directeur