Robuust

 

Roermondse Buurt Steun ‘ROBUUST’ is een proefproject van de gemeente Roermond dat wordt uitgevoerd door Wel.kom. Centraal hierin staat vooral dat mensen in deze tijd meer op elkaar zijn aangewezen dan voorheen. Het project is ervoor bedoeld dat mensen elkaar weer beter leren te vinden. De proef wordt gehouden in de wijken MALT en KKKH.

 

MALT bestaat uit: Maasniel, Asenray, Leeuwen, Tegelarijveld.
KKKH bestaat uit: Kemp, Kitskensberg, Kapel & Heide.

 

De medewerkers van ‘ROBUUST’ gaan op zoek naar de vragen die leven in de wijk. Die vragen kunnen bijvoorbeeld binnenkomen via buurtbewoners, bewonersgroepen, wijkraden, wijkteam en verenigingen of via het nieuwe zorgteam.

 

De vragen kunnen gaan over:

 • eenzaamheid;
 • praktische kleine hulp in en om het huis;
 • ziekenhuisbezoek;
 • hulp bij post ordenen, organiseren en opruimen;
 • boodschappenhulp;
 • vervoer;
 • PC-hulp, gebruik elektronische apparatuur;

 

Samen met buurtbewoners werken we aan oplossingen, zoals:

 • vrijwillige buurttaxi (ziekenhuisbezoek);
 • gezamenlijk eten;
 • jongeren die ouderen leren hoe om te gaan met computers;
 • vrijwilligers die helpen bij klein tuinonderhoud;

 

Er bestaat al heel veel én er gebeurt al veel in buurten. Vaak is dat voldoende, soms is het nog niet bij iedereen bekend en/of bereikbaar. Wij helpen graag mee bewonersgroepen en verenigingen te versterken, zodat zij nog meer mensen van dienst kunnen zijn.

Daarnaast ondersteunen we ook graag bij het opzetten van nieuwe ideeën voor buurtsteun.

 

Wij willen dit voor elkaar krijgen door:

 • in de buurt aanwezig te zijn;
 • continu in gesprek te zijn met buurtbewoners, bewonersgroepen en verenigingen;
 • samen te werken met andere partijen in de buurt;
 • te verbinden;
 • ideeën aan te wakkeren en buurtbewoners te stimuleren;
 • te ondersteunen, faciliteren en coachen waar nodig;
 • vraag en aanbod samen te brengen;
 • te helpen bij de verzelfstandiging en duurzaamheid van buurtsteun.

 

 

Meer weten?

Heeft u een vraag, een idee of wilt u gewoon iets voor iemand anders betekenen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers van Robuust via T 0475 345135.