Raad van Toezicht

 

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

 

Jan Lenssen (voorzitter)

 

Jan Lenssen is in het dagelijks leven directeur Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Hij is sinds 2010 lid van de raad van toezicht van de Stichting Wel.kom Holding en de daaraan gelieerde werkmaatschappijen, momenteel in de functie van voorzitter. Daarnaast vervult hij de volgende nevenfuncties: plaatsvervangend voorzitter van Woningcorporatie Servatius en freelance docent aan de Bestuursacademie Nederland. De drie decentralisaties en de gevolgen daarvan voor onze burgers hebben speciale aandacht alsmede de relatie met de belangrijkste stakeholders.

 

 

Gosewien van Klaarbergen (vicevoorzitter)

 

Gosewien van Klaarbergen heeft ervaring als adviseur, manager en directeur in respectievelijk de ouderenzorg, medisch specialistische ziekenhuiszorg en ggz. Zo was zij in de regio van 2005 tot 2010 manager bedrijfsvoering Acute Zorg in ziekenhuis VieCuri te Venlo/Venray. Momenteel vervult zij de functie van manager Department Internal Medicine/Gastroenterology/Hepatology bij het Amphia Ziekenhuis in Breda.

Ook door haar ervaring als gemeenteraadslid in de gemeente Bergen heeft zij sensitiviteit ontwikkeld voor relatiebeheer in het Openbaar Bestuur.

Ondernemerschap, transformatieprocessen en innovatie hebben haar speciale aandacht binnen de raad van toezicht.

 

 

 

Jan van der Kruis

 

Jan van der Kruis was tot 1 januari 2012 voorzitter van de raad van bestuur van de Stichting Dichterbij. Hij is thans toezichthouder in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de jeugdzorg.

Daarnaast heeft hij zich verbonden aan enkele innovatieve projecten op het snijvlak van wonen/welzijn en zorg. Het bevorderen van eigen regie, aansluiting zoeken bij het welbevinden van de kwetsbare burger, de inhoud van de zorg en dienstverlening staan centraal in zijn kijk op de toekomst van het welzijnswerk en Wel.kom.

Governance vraagstukken en de organisatie en het beleid van een dienstverlenende organisatie als Wel.kom hebben zijn bijzondere belangstelling binnen de raad van toezicht.

 

Marnix Bakermans

 

 

Marnix Bakermans is in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Landerd. Sinds 1 mei 2017 is hij lid van de raad van toezicht van Wel.kom. Hij hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid, het realiseren van goede voorzieningen voor zorg en welzijn en het ondersteunen van inwoners in hun persoonlijke groei. Naast een aantal bestuursfuncties vanuit zijn functie als burgemeester is hij nog bestuurslid van de vrienden van het MRK.

 

 

Ruud Quaedackers

 

Ruud Quaedackers is in het dagelijks leven financieel directeur bij een groot bouwbedrijf en vervulde daarnaast de afgelopen jaren diverse directie- en senior managementfuncties bij verschillende bedrijven die actief zijn als toeleverancier van de bouw, de volkshuisvesting en de energiesector.

Sinds 1 juli 2017 is hij lid van de raad van toezicht alsmede de auditcommissie van Wel.kom. Ruud voelt zich erg verbonden met maatschappelijk georiënteerde ondernemingen en hoopt dan ook dat hij een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van een leefbare omgeving en het welzijn van alle betrokkenen.