Samenwerking helpt weerbaarheid burgers te bevorderen

Venlo
23-11-2017

 

Wel.kom, MEE en Synthese zijn onlangs in de gemeente Venlo een samenwerking gestart rond het thema weerbaarheid. In opdracht van de gemeente biedt Wel.kom de training sociale vaardigheden aan, MEE biedt “Opkomen voor jezelf” en Synthese heeft een workshop ontwikkeld voor middelbare scholieren genaamd “Eastpak Project”. Vanuit de samenleving blijkt er veel behoefte te zijn aan dit soort trainingen. De gemeente wil met deze laagdrempelige en preventieve trainingen voorkomen dat burgers op wachtlijsten en in kostbare maatwerkvoorzieningen terechtkomen.

De drie organisaties hopen deze samenwerking in 2018 te intensiveren en nog verder uit te breiden naar meerdere thema’s.

 

Sociale vaardigheden “Anders denken anders doen” (Wel.kom)

De training is bedoeld voor volwassenen die moeilijkheden ervaren in hun contacten met anderen. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van elk twee uur.

 

Opkomen voor jezelf (MEE)

MEE organiseert deze training voor (jong-)volwassenen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten.

 

Eastpak Project (Synthese)

Leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan kunnen allerlei dilemma’s tegenkomen op het gebied van relaties, verliefdheid, erbij willen horen, social media en pesten. Het Eastpak Project helpt hen hiermee om te gaan.

Synthese biedt deze workshop aan op middelbare scholen.

 

Genoemde organisaties streven ernaar deze trainingen ook in 2018 te mogen aanbieden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via onderstaande contactgegevens.

 

Meer informatie

Wel.kom                                             MEE                                        Synthese        

Mohamed Addarrazi                           Marion Colbers                       Petra Gerrits

T  077 326 66 66                                T 077 396 15 15                      M 06 44 28 17 86