Opkomen voor jezelf (g)een kunst

Venlo
10-04-2018

 

Voor kinderen van 9 tot 12 jaar geeft Wel.kom de training sociale vaardigheid “Opkomen voor jezelf (g)een kunst”. Het doel van de training is kinderen te leren met meer plezier en zelfvertrouwen om te gaan met anderen en hun grenzen aan te geven. De training bestaat uit zes bijeenkomsten en vindt plaats op de dinsdag om 16.00 uur bij basisschool PassePartout, Van Wevelickhovenstraat 5 in Tegelen. Per groep kunnen maximaal 10 kinderen deelnemen.

 

Sommige kinderen voelen zich niet op hun gemak bij leeftijdgenoten, op school of thuis. Ze zijn bijvoorbeeld erg onzeker en verlegen, kunnen moeilijk vrienden maken en houden, durven geen nee te zeggen, hebben moeite met grenzen stellen, maken vaak ruzie en staan meestal alleen of worden gepest. Door de training vergroten zij hun eigen inzicht (waarom gaat het bij mij fout) en leren zij nieuwe manieren van denken en doen in hun omgang met anderen.

 

Sociale vaardigheidstraining

Onder begeleiding van ervaren trainers praten en werken de kinderen in een groep met elkaar.

Het accent ligt hierbij op doe-activiteiten. In de bijeenkomsten wordt veel geoefend in de vorm van rollenspellen en leren de kinderen vaardigheden als positief denken, jezelf presenteren (houding), opkomen voor jezelf, onderhandelen en omgaan met moeilijke situaties zoals pesten en kritiek krijgen. De (leer)vragen van de kinderen zijn leidend bij de opzet van de training. Alvorens de training start is er voor de ouders een ouderavond. De training start bij voldoende deelname.

 

Meer informatie en aanmelden

Wel.kom

SUPPORT, bij opvoeden en opgroeien

Toos van Wijlick

T  077 326 66 66

E  supportvenlo@welkom.nu