Salarisstijging per 1 juli 2018 en loopbaanbudget

Medewerkers
03-07-2018

 

Salarisstijging per 1 juli 2018

 

In onze CAO Sociaal Werk is afgesproken dat er per 1 juli 2018 een structurele salarisstijging van 2% wordt toegekend.

Deze stijging wordt automatisch in de salarisadministratie verwerkt.

Zie je volgende salarisstrook van juli!

 

 

Loopbaanbudget

 

In onze CAO is in juli 2015 het loopbaanbudget geïntroduceerd.

Het loopbaanbudget mag ingezet worden voor wat met duurzame inzetbaarheid te maken heeft.

In de CAO is bepaald dat de maximale opbouwtermijn 36 maanden is; na verloop van deze termijn vervalt het opbouwdeel dat de werknemer 36 maanden eerder in de desbetreffende maand heeft opgebouwd, tenzij het bedrag reeds is aangewend voor de individuele inzetbaarheid van de werknemer.

Dit betekent dat voor de eerste keer in juli 2018 de opbouw van juli 2015 komt te vervallen, tenzij er een tussentijdse opname is geweest.

 

Met vriendelijke groet,

Geert van den Goor

Personeels-salarisadministratie / Rapportages