Kandidaatstellingsperiode verkiezingen OR

Medewerkers
21-08-2018

 

 

                                       De OR

     Verantwo(or)delijkheid voor en door medewerkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste collega’s,

 

Voor 2018 staan de OR-verkiezingen op de planning. De huidige OR-periode komt ten einde en daarom hebben we een verkiezingscomité gevormd en zijn de data geprikt. Kortom, de verkiezingen gaan plaatsvinden.

 

En nu?

Vanaf maandag 27 augustus 2018 gaat de kandidaatstellingsperiode van deze verkiezingen in. Medewerkers kunnen zich (gedurende een periode van acht* tot elf** weken) vanaf die datum kandidaat stellen voor de OR. Na deze periode bekijken we hoeveel personen zich kandidaat hebben gesteld. Een voltallige OR voor onze organisatie dient uit 5 leden te bestaan. Bij 5 of minder kandidaten is op dat moment de nieuwe OR een feit. Mochten er meer dan 5 kandidaten zijn dan gaat de periode in waarin de kandidaten campagne kunnen voeren en vinden op 05 november 2018 verkiezingen plaats.

 

* Deze periode geldt voor vakbondsleden.

** Deze periode geldt voor niet-vakbondsleden.

 

Alle medewerkers van Wel.kom ontvangen binnenkort een brief thuis met betrekking tot de spelregels voor de verkiezingen, uitleg over wat het lidmaatschap van de OR inhoudt en informatie over wat jullie de komende tijd kunnen verwachten. Mocht je naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben of je kandidaat willen stellen, dan kun je contact opnemen met

 

Ger Schmetz (voorzitter van het verkiezingscomité)

 06 52 56 28 06

E   g.schmetz@welkom.nu

 

 

Met vriendelijke groet,

 

De huidige OR-leden:

 

Ger Schmetz

Jamale Boukhettame

Jacqueline Engelen

Jos Hendrickx