Fiscaal voordeel vakbondscontributie

Medewerkers
10-09-2018

 

De leden van de vakbond ontvangen een dezer dagen een brief van de vakbond met als onderwerp ‘Jaaropgave vakbondscontributie’. In deze brief staat het bedrag aan contributie 2018 dat je hebt betaald. Conform de cao Sociaal Werk kan de werknemer de werkgever verzoeken gebruik te maken van de fiscale mogelijkheid om de contributie van de vakbond van het brutosalaris te laten inhouden.

Ingaande 2015 valt deze verwerking onder de werkkostenregeling (zie Handboek Personeel).

 

Wat moet je doen als je het fiscaal voordeel wilt?

Als je hier gebruik van wilt maken dan bezorg je deze brief bij Geert van den Goor. Je dient de brief wel voor akkoord te ondertekenen. Bij de salarisbetaling zorgen we ervoor dat dit fiscaal voordeel wordt verwerkt. Dat gaat als volgt:

We betalen het bedrag van de contributie aan je terug. Tevens houden we het bedrag van de contributie eenmalig in op je bruto salaris; hierdoor wordt het resterende brutobedrag waarover belasting en sociale premies wordt geheven lager. Je betaalt dus minder belasting en sociale premies. Jouw voordeel kan oplopen van ongeveer 35 tot 50% van de contributie, afhankelijk van het belastingtarief dat op je salaris van toepassing is.

 

Geert van den Goor

Personeels-salarisadministratie / Rapportages

M  06 52 56 28 34