CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening afgesloten

Medewerkers
28-06-2016

In vervolg op de eerdere informatie, zie bericht op medewerkerspagina van 07 juni 2016, kunnen we jullie nu meedelen dat er een nieuwe welzijnscao is afgesloten.

 

Het cao-onderhandelingsresultaat tussen wergeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en de vakbonden CNV en FNV is nu definitief. De leden van Sociaal Werk Nederland en de leden van de vakbonden hebben massaal gestemd voor de nieuwe CAO W&MD. Deze cao loopt van 1 april 2016 tot 1 april 2017.

 

Ter herinnering: de belangrijkste cao-afspraken zijn: een loonstijging van 1% per 1 juni 2016, een structurele stijging van het loopbaanbedrag met 0,5% (tot 1,5%) eveneens per 1 juni, een aanpassing van de ORT-regeling en afspraken over de transitievergoeding die straks voor alle werknemers in de sector geldt in geval van ontslag, aanmelding bij het beroepsregister sociaal werk, mantelzorg, ethische reflectie en werkbelasting. De werkgever betaalt bovendien de kosten voor aanmelden Beroepsregister Sociaal Werk en de VOG.

 

De verwerking van de wijzigingen in het salaris vindt plaats in de salarisadministratie van juli.

 

Geert van den Goor
M  06 52 56 28 34
E  g.vandengoor@welkom.nu