Introductie loopbaanbudget

Medewerkers
19-06-2015


In de informatie betreffende de invoering van de nieuwe CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (laatste mededeling op medewerkerspagina van 5 december 2014) is  aangekondigd dat er per 1 juli 2015 een zogenaamd loopbaanbudget geïntroduceerd zou worden. Het loopbaanbudget is bedoeld voor loopbaanontwikkeling en inzetbaarheid.
Lange tijd was er geen informatie beschikbaar omtrent het hoe en wat hiervan. Pas zeer recent hebben we nadere informatie ontvangen.

 
Bij dezen wil ik die informatie aan jullie beschikbaar stellen:


0. Het loopbaanbudget
1. Brochure loopbaanbudget
2. Basispresentatie MO Groep, met toelichting
2.a. Vervolgtekst toelichtingen
3. Vragen en antwoorden
4. Het betreffende hoofdstuk uit de CAO
5. Het formulier voor verslaglegging van het jaargesprek loopbaanbudget
6. Rekenvoorschriften salarisadministratie
 

Met de introductie van het loopbaanbudget in de CAO W&MD geven CAO-partijen aan dat het van belang is dat werknemers tijdens het dienstverband blijvend investeren in hun individuele inzetbaarheid, nu en in de toekomst. Het loopbaanbudget start per 1 juli 2015. Vanaf dat moment ‘reserveert’ een werkgever voor de werknemer een bepaald percentage van het salaris.

 

Met een jaarlijks gesprek tussen de werknemer en de leidinggevende (de werkgever) over individuele inzetbaarheid, biedt het loopbaanbudget een concreet middel om duidelijke afspraken over de individuele inzetbaarheid mogelijk te maken.

Het eerste jaargesprek dient dus in 2015 gevoerd te worden.

 

Het jaargesprek is een voorwaarde van de Belastingdienst. Het is dus niet vrijblijvend maar verplicht. Verslaglegging dient gedaan te worden met het formulier in bijlage 5.

Het ingevulde en ondertekende formulier dient ingeleverd te worden bij ondergetekende en wordt opgenomen in het personeelsdossier van de betreffende medewerker.

 

Tot slot: De introductie van een loopbaanbudget is nieuw. Er zullen dus in de komende tijd best nog wel vragen komen.

En zoals de MO Groep zegt "De toekomst creeer je samen", is hierbij de slogan "De antwoorden creëer je samen".

 

NB: In de nieuwe CAO is ook sprake van de introductie van een individueel keuzebudget per 1 januari 2016. Ik verwacht hierover in het najaar nadere informatie.

 

Geert van den Goor
Personeels-salarisadministratie / Rapportages